backgroundImage
Number of products: 0
Price: 0,0 CZK (0,00 Eur)
Contact form
I want to send a question.
Access counter
Online: 2
Today: 2158
Total: 2616876

Partnerská prodejna

Je to prodejna Papírnictví a drogerie, nachází se v Karviné městské části Ráj na ulici Kosmonautů č.p.837 naproti restaurace Brno Najdete nás zde.

 

Sortiment této prodejny je papír- kancelářské potřeby, hračky,bižuterie.

Vltavíny

Dárkové koše

LA RIVE

La rive

Blue Up parfémy

Solné lampy a svícny

Dekorace andělé

Fotbal

Dekorativní šperkovnice

Znovu v prodeji

Hugo Boss Ma Vie

PREDATOR

PARIS

SKLADEM

 

Newest products
Lattafa Oudain for men 100ml
489,0 CZK (22,23 Eur)
Achát šedý tromlovaný
239,0 CZK (10,86 Eur)
Náramek Tyrkys Africký 8mm
259,0 CZK (11,77 Eur)
Náramek Sodalit 8mm
179,0 CZK (8,14 Eur)
Náramek Prehnit 8mm
175,0 CZK (7,95 Eur)
Náramek Obsidián vločkový 8mm
189,0 CZK (8,59 Eur)
Náramek Lapis Lazulil 8mm
319,0 CZK (14,50 Eur)
Náramek Křišťál 8mm
219,0 CZK (9,95 Eur)
Jade  bracelet 8mm
189,0 CZK (8,59 Eur)
Náramek Fluorit  8mm
189,0 CZK (8,59 Eur)
Náramek Ametyst 8mm
175,0 CZK (7,95 Eur)
Smoky Quartz bracelet 8mm
219,0 CZK (9,95 Eur)
Turquoise Howlite Bracelet  8mm
209,0 CZK (9,50 Eur)
Tiger Eye  bracelet 7mm
238,0 CZK (10,82 Eur)
Natural Sunstone bracelet  8 mm
219,0 CZK (9,95 Eur)
Black Obsidian bead bracelets
219,0 CZK (9,95 Eur)
pivni lazně pivni lazně

obchodní podmínky

Náš eshop příjímá platby pouze převodem z účtu na účet a nebo prostřednictvím dobírky způsobem,který evidenci tržeb nepodléhá

Obchodní podmínky e-shopu Darr.cz dárkové zboží

s kterými máte právo se seznámit před dokončením objednávky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.Darr.cz. a jsou vyhotoveny v českém jazyce


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem 89/2012Sb v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)v platném znění.


2. Základní údaje

Spotřebitelská smlouva - kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce na základě elektronické objednávky kupujícího,tato objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

Prodávajícího (dodavatele) -  fyzická osoba,obchodní firma,elektronický obchod, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je firma Rodovská Alena -DARR IČ:61937398, fyzická osoba,se sídlem Karviná-Ráj Kosmonautů 837  Psč 73401.  Podnikatel je zapsán v Registru živnostenského podnikání u Městského úřadu v Bohumíně pod č.j.MUBO/55048/2015./dále jen "Prodávající"/

Spotřebitele (kupujícího) - jméno,příjmení,název,obchodní firmu a sídlo,místo podnikání,nebo bydliště kupujícího,IČ a DIČ kupujícího pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost,telefon a email kupujícího.

dále- specifikaci objednaného zboží-výběrem z nabídky elektronického obchodu,množství kusů,způsob platby,způsob dopravy, dle nabídky elektronického obchodu,adresu dodání.

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
 Na stránkách http://www.darr.cz/ je katalog běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Na základě řádné objednávky kupujícího,provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh,cenu a množství kusů jež se zavazuje dodat,jakož i termín dodání objednaného zboží.

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující: Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a přečte si obchodní podmínky,které jsou nedílnou součásti kupní smlouvy a pak objednávku odešle.Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné ze strany kupujícího a považují se za spotřebitelskou smlouvu uzavřenou na dálku. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.Darr.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

Prodávající není povinen akceptovat objednávku kupujícího a nepřebírá žádnou odpovědnost za nedodání zboží,pozdní dodání zboží nebo odmítnutí jakékoliv objednávky nebo její části,pokud nejde ověřit.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu . Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn případně si je může stáhnout.

 Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a hradí si je sám.

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách www.Darr.cz. jsou konečné, tj. vč. DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceník dopravy a dalších poplatků nalezne na stránce Doprava  Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich schválení. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Předem vylučujeme jakékoliv dodatky ke kupní smlově ze strany kupujícího týkajících  se zboží ,které by byly zaslány s objednávkou v poznámce,tyto dodatky neakceptujeme a nelze je nárokovat. Zboží bude dodáno tak jak je uvedeno

a specifikováno v nabídce internetového obchodu

Zrušení objednávky
Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím,maximálně do 24 hodin od odeslání objednávky. Kupující spotřebitel má dále v souladu s občanským zákoníkem v platném znění právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Zaslání zboží
Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Doručení objednávky“. Objednávku je možné potvrdit i telefonicky. Při telefonickém potvrzení objednávky si prodávající a kupující potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době Českou poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Většina zboží je stále skladem,dodací lhůta může být vzhledem k okolnostem přiměřeně prodloužena.  Kupující je o případném prodloužení dodací lhůty včas informován a je s ním dohodnut další postup.. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky . Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden na stránkách www.darr.cz v sekci "Doprava  Způsob platby
Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (po obdržení Vaší objednávky Vám příslušný variabilní symbol zašleme).Akceptujeme pouze platby z České republiky.

Elektronická fakturace

Spotřebiteli je vystaven doklad o zakázce formou elektronické faktury. Tu si může kdykoli stáhnout z odkazu zaslaném v emailu,který uvedl při objednávce zboží.

 

Převzetí zboží
Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena.Zboží je zasílano dobře zabalené ,případně jako křehké a rozbitné ,při jakémkoliv poškození obalu/krabice/ zboží nebo při mechanickém poškození zboží je nutno sepsat reklamaci s dopravcem o poškození zásilky a to nejpozději do 24hod. Bez zápisu o reklamaci s dopravcem nemůže být Vaše raklamace přijata.Sepsání zápisu o reklamaci je pro pracovníka dopravce povinné,takže je nutno na zápisu trvat. Pracovník dopravce není v žádném případě oprávněn reklamaci řešit natož ji zamítnout. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující  souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

5.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má  zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení výše uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro

kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Rodovská Alena Karviná-Ráj Kosmonautů 837  Psč 73401 případně na info@darr.cz.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

6. Odstoupení od smlouvy
Kupující spotřebitel má v souladu s paragrafy občanského zákoníku  v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce.

 Zaslané zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, pokud možno v původním obalu anebo v náhradním zaručujícím nepoškození zboží během přepravy, schopné dalšího prodeje jako nové neporušené.

Náklady /poštovné/ na vrácení zboží si hradí kupující sám.

Prodávající ma povinnost vrátit peníze do 14dnů od obdržení zboží. Současně má prodávající možnost snížit kupní cenu zboží o částku kterou zboží ztratilo používáním,případně že bylo vrácené poškozené či neúplné nebo jinak znehodnocené.

 Postup v případě odstoupení od smlouvy
Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info@darr.cz, písemně či jiným způsobem nejpozději do 14 dne od převzetí zboží. Při odstoupení doporučujeme  uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli,na jeho náklady.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smluv,uzavřené na dálku,musí být dodavateli/prodávajícímu/doručeno do skončení lhůty pro odstoupení /14 dnů/.Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen řádně vrátit  kompletně zabalené zboží -tj. v původním obalu a stavu, schopné dalšího prodeje -jako nové,neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu odesilatele/dodavatele/,

jako obyčejný balík NE DOBÍRKOU.

Důsledkem odstoupení od smlouvy je povinnost stran vrátit si vše , co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady  na vrácení zboží nese spotřebitel./poštovné/

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit prokazatelné náklady související s uvedením zboží do původního stavu a skutečně vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto nálady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího anebo jiným požadovaným způsobem po vystavení dobropisu.

Kupujícím ve smyslu shora uvedeným , se rozumí zákazník , který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 1837 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14, dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii

g) nebo byl porušen hygyenický obal

Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

6.1 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

   1. Právo odstoupit od smlouvy

1. 1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni  ,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
 1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat  Firmu  Rodovská Alena -DARR IČ: 61937398, fyzická osoba,se sídlem Karviná-Ráj Kosmonautů 837  Psč 73401 nejlépe na email info@darr.cz , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný způsob jakým jsme zboží přijali,pokud kupující neurčí jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2  a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Rodovská Alena -DARR IČ:61937398, fyzická osoba,se sídlem Karviná-Ráj Kosmonautů 837  Psč 73401. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů..

b) Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete  Vy .

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není  možné (např.   bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 6.2 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:Rodovská Alena -DARR IČ: 61937398, fyzická osoba,se sídlem Karviná-Ráj Kosmonautů 837  Psč 73401

oznamuji/oznamujeme,že tímto odstupujeme/odstupuji od smlouvy

o nákupu tohoto zboží:..............................................................................................................................

datum objednání zboží,číslo prodejního dokladu,objednávky.........................................................................

jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů...................................................................................

adresa kupujicího spotřebitele/spotřebitelů..................................................................................................

datum,podpis............................................................................................................................................

podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě

tento vzorový formulář si můžete stáhnout zde


7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů,jméno ,příjmení ,úplná poštovní adresa,adresa elektronické pošty,telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a komunikaci s ním. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení., až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje firmy: název firmy,IČO,DIČ, pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel,uvede navíc údaje o místu podnikání,IČO,DIČ .Tyto údaje umožnují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad , potřebný pro obě strany,popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@darr.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Použiváním inernetového obchodu souhlasí kupující se shromaždováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.


8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a postup při uplatnění nároku z vad zboží/reklamace/ reklamačním řádem prodávajícího, který je rovněž  k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.

Kupující prohlašuje , že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami , reklamačním řádem a že s tímto souhlasí, což stvrzuje  dokončením a odeslání objednávky.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky,kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z www stránek prodávajícího poskytnuty  příslušné informace tj identifikační údaje prodávajícího/obchodní název,IČ, sídlo/ název objednaného zboží,charakteristika a cena zboží, náklady na dopravu,způsob platby a dodání,poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

Smluvní strany se dohodly , že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení veškerých poplatků spojených s doručováním zboží.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, řeší místně přáslušné soudy. Dohled nad dodržování povinností zákona O ochraně spotřebitele v platném znění /řešení reklamace/ vykonává Česká obchodní inspekce.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost 1.1 2016 Změny vyhrazeny.

 

 

Tyto obchodní podmínky si můžete stáhnout zde 

X